Polityka i dziennikarstwo polityczne

Jesteś tu:   Strona Główna > Początki PRL

Początki PRL

Polska to kraj o wyjątkowo bogatej historii. Byliśmy światową potęgą, braliśmy udział w licznych konfliktach zbrojnych, a także na pewien czas zniknęliśmy z map i próbowano odebrać nam niepodległość i świadomość narodową. Na przełomie lat bardzo dynamicznie zmieniała się nie tylko władza, ale również ustroje polityczne, co miało ogromne znaczenie na życie zwykłych obywateli.

Nawet w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doszło do wielkich przemian. Jedną z nich z całą pewnością było utworzenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, co miało swój początek jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej. Pierwsze zmiany, które spowodowały utworzenie PRL miały bowiem miejsce już w roku 1944, a konkretniej 22 lipca. Wtedy to oficjalnie uznano Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, a tym samym wycofano uznanie dla Rządowi RP na Uchodźstwie. Wszystko to zostało ogłoszone w manifeście wydanym przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, czyli komunistyczną organizację, która miała sprawiać wrażenie, że to właśnie Polacy sami decydują o sobie i powołują własny rząd na wyzwolonych ziemiach.

Prawda okazała się jednak zupełnie inna, a na ziemiach wyzwolonych przez wojska radzieckie panowała atmosfera terroru potęgowana przez Milicję Obywatelską, Urząd Bezpieczeństwa i Armie Czerwoną. Mimo tego, zmiana nazwy naszego kraju na Polską Rzeczpospolitą Ludową miało miejsce dopiero kilka lat później, w roku 1952. Wtedy to formalnie uchwalono konstytucje lipcową i oficjalnie zmieniona została nazwa państwa. Niestety, czasy te stały się wyjątkowo trudne dla Polaków – w dalszym ciągu panował terror policyjny, władza sprawowana była przez komunistycznych dyktatorów, a dodatkowo wzmogły się również ataki na kościół. Taki stan rzeczy utrzymywał się przez ponad 30 lat, powolne zmiany zaczęły mieć miejsce dopiero około roku 1980, gdy na arenie pojawiła się „Solidarność”.

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | test (X)html | test css | Login